AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
BOLU İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi