T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bolu İl Sağlık Müdürlüğü AİBÜ izzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bolu İl Sağlık Müdürlüğü AİBÜ izzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Ziyaretçilerin Uyması Gereken Kurallar

Güncelleme Tarihi: 06/08/2020

ZİYARETÇİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

1. Hekimin izin vermediği özel durumlarda hasta ziyareti için ısrar edilmemelidir.

2. Ziyaret saatleri her gün 13.00-15:00 ve 18:00-20:00 saatleri arasındadır.

  -Yoğun Bakım Hasta ziyaretçi uygulamamız ise;

-Anestezi Yoğun Bakım 1, Anestezi Yoğun Bakım 2, Koroner Yoğun Bakım, Nöroloji Yoğun Bakım, Yeni Doğan Yoğun Bakım ziyaretçi saati 13:30-14:00

-KVC Yoğun Bakım Ziyarerçi saati

11:30-12:00 saatleri arasındadır.

3. Hastanızın sağlığı ve rahatlığı açısından ziyaret süresinin 30 dakikayı geçmemesine dikkat edilmelidir. Hasta ziyaretlerin sırayla olmasına özen gösterilmelidir. Yataklı servislerde yüksek sesle konuşulmamalıdır.

4. 0 -10 yaş arası çocukların sağlığını korumak açısından ziyarete getirilmemelidir.

5. Ziyarete gelirken dışarıdan  yiyecek-içecek ve canlı çiçek getirilmemelidir.

6. Yerlere çöp atılmamalıdır.

7. Hasta başında herhangi bir şey yiyip içilmemeli, aynı odada kalan diğer hastalara da herhangi bir gıda verilmemelidir.

8. Hasta yataklarına oturulmamalı, hasta başında ve hastane ortamında herhangi bir yere dokunulmamalıdır. Ziyaret öncesi ve sonrası el dezenfektanı kullanılmalı ya da eller yıkanmalıdır.

9. Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.

10. Ziyaret esnasında moral bozucu söz ve davranıştan kaçınılmalıdır.

11. Ziyaret saati dışında, gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunulmamalıdır.

12. Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hasta odaları terk edilmelidir.

13. 4207 sayılı kanun gereği hastanelerde sigara kullanımı yasaktır. Sigara kullananlara cezai müeyyide uygulanacaktır.

14. Bağışıklığı baskılanmış hastaların tıbbi bakım ve tedavilerinin yapıldığı onkoloji, organ ve kemik iliği nakli, yoğun bakım gibi ünitelerde, risk yaratan çiğ sebze ve meyve gibi gıdalar ile canlı, kurutulmuş veya saksıda çiçek ve bitkiler

enfeksiyona neden olabileceği için hasta odalarına alınamamaktadır.

15. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların ya da aynı ünitede bulunan diğer hastaların uygun durumda bulunmaları halinde ziyaret izni verilecektir.

16. Yoğun bakım ünitesine girişlerde enfeksiyon taraması için el dezenfektanı ile eller dezenfekte edildikten sonra eldiven ve önlük giyilerek hasta ziyareti gerçekleştirilebilir.

17. Yoğun bakım ünitesi ziyaret saatleri için, ilgili bölümde bulunan hekimden bilgi alınması gerekmektedir.