Hizmet Envanteri Tablosu
06 Nisan 2022

AİBÜ İZZET BAYSAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU
SIRA NOKURUM KODUSTANDART DOSYA PLANI KODUHİZMETİN ADIHİZMETİN TANIMIHİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASIHİZMETTEN YARARLANANLARHİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN BİRİMLERİN ADIHİZMETİN SUNUM SÜRECİNDEHİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI
MERKEZİ İDARETAŞRA BİRİMLERİMAHALLİ İDARESağlık MüdürlüğüBAŞVURUDA İSTENEN BELGELERİLK BAŞVURU MAKAMIPARAF LİSTESİKURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALARKURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALARMEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİHİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİYILLIK İŞLEM SAYISI
168246970451010000Ayaktan Teşhis ve Tedavi İşlemleriHasta MuayenesiYataklı Tedavi Kurumları işletme yönetmeliği Madde 5,6,7,8,9,10,11,12Sağlıklı / Hasta, BireySağlık BakanlığıAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi__TC.no'lu kimlik belgesi, Asker, mahkum ve Banka çalışanları için hasta sevk kağıdı,
Ücretli hastalar için vezne makbuzu
Hasta Kayıt birimiPoliklinik Kayıt
Poliklinik Hekimi
Tetkik veya
Konsültasyon
(Gerekirse)
İleri Tetkik ve Tedavi için sevk (Gerekirse)_1 saat365.609MHRS Randvuları WEB adresinden alınmaktadır.
268246970452000000Yatarak Teşhis ve Tedavi HizmetleriYatan Hasta Sağlık HizmetiYataklı Tedavi Kurumları işletme yönetmeliği Madde 13Sağlıklı / Hasta, BireySağlık BakanlığıAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi__TC.no'lu kimlik belgesi Asker ve mahkumlar için için hasta sevk kağıdı,
Ücretli hastalar için vezne makbuzu
Hasta Kayıt BirimiPoliklinik kayıt,
Yatan hasta
sekreterlikleri,
Hemşire,
Uzman Hekim
Tetkik veya
Konsültasyon
(Gerekirse)
İleri Tetkik ve Tedavi için sevk (Gerekirse)_1 saat19.672Sunulmuyor
368246970451020000Acil Servis HizmetleriAcil Hasta Sağlık HizmetiYataklı Tedavi Kurumları işletme yönetmeliği Madde 14HastaSağlık BakanlığıAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi__TC.no'lu kimlik belgesi Asker ve mahkumlar için için hasta sevk kağıdı,
Hasta Kayıt BirimiAcil Plk.Hekimi,
İlgili Uzman Hekim
İlgili tetkik ve teşhis üniteleri,
Konsültasyon,
İlgili poliklinikler,
İleri teşhis ve tedavi için sevk
Cumhuriyet Başsavcılığı
İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili karakollar,
Jandarma Alay Komutanlığı ve ilgili birimleri.
_2 saat46.585Sunulmuyor
468246970441010000Diyaliz HizmetleriDiyaliz Hastası Sağlık HizmetiDiyaliz Merkezleri Hakkında YönetmelikHastaSağlık BakanlığıAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi__Muayene sonrası hekim istemiHasta Kayıt BirimiPoliklinik Kayıt,
Nefrolog,
Diyaliz hemşiresi
Poliklinikler, Konsültasyon__4 saat6.000Sunulmuyor
568246970440000000Patoloji Laboratuvarı HizmetleriTeşhise yardımcı tetkikYataklı Tedavi Kurumları işletme yönetmeliği Madde 15,
Verimlilik Rehberi
Sağlıkta Kalite Standartları
Sağlıklı / Hasta, BireySağlık BakanlığıAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi__Muayene ve/veya Ameliyat sonrası hekim istemiPatoloji Lab. Kayıt BirimiPoliklinik Kayıt,
Hekim İstemi, İlgili Hekim,
Patoloji Kayıt Birimi, Patoloji Uzmanı
__Sitoloji Sonuçları 5 İş günü, Biyopsi Sonuçları 10 İş günü15 gün21423Sunulmuyor
668246970451040000EKO
(Ekokardiyografi)
Teşhise yardımcı tetkikVerimlilik RehberiSağlıklı / Hasta, BireySağlık BakanlığıAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi__Muayene sonrası hekim istemiHasta Kayıt birimiHekim İstemi
Eko Kayıt
Eko Hekimi
___30dk18000Sunulmuyor
768246970451040000EEG-Yetişkin
(Elektroensefalografi)
Teşhise yardımcı tetkikVerimlilik RehberiSağlıklı / Hasta, BireySağlık BakanlığıAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi__Muayene sonrası hekim istemi, 
18 yaşından büyük olması
Hasta Kayıt birimiHekim İstemi
EEG Kayıt
EEG Hemşiresi
__23 İş günü15 gün707Sunulmuyor
868246970451040000EEG-Çocuk
(Elektroensefalografi)
Teşhise yardımcı tetkikVerimlilik RehberiSağlıklı / Hasta, BireySağlık BakanlığıAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi-_Muayene sonrası hekim istemi, 
18 yaşından Küçük olması
EEG KayıtHekim İstemi
EEG Kayıt
EEG Hemşiresi
__23 İş günü3 Ay3868Sunulmuyor
968246970451040000EMG
(Elektronöromiyografi)
Teşhise yardımcı tetkikVerimlilik RehberiSağlıklı / Hasta, BireySağlık BakanlığıAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi__Muayene sonrası hekim istemiEMG KayıtHekim İstemi
EMG Kayıt
EMG Hemşiresi
__20 İş günü2 Ay2370Sunulmuyor
1068246970451040000EKG
(Elektrokardiyografi)
Teşhise yardımcı tetkikYataklı Ted. Kurumları İşletme Yönetmeliği madde 115, Verimlilik RehberiSağlıklı / Hasta, BireySağlık BakanlığıAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi__Hasta Kayıt sonrası,
Poliklinik muayenesi öncesi
EKG Hemşiresi
EKG Hemşiresi
___15 dk20000Sunulmuyor
1168246970451030000BT(Bilgisayarlı Tomografi)Teşhise yardımcı tetkikYataklı Ted. Kurumları İşletme Yönetmeliği madde
115, c ve d bendi 
Verimlilik Rehberi
Sağlıkta Kalite Standartları
Sağlıklı / Hasta, BireySağlık BakanlığıAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi__Muayene sonrası hekim istemiRadyoloji Kayıt BirimiHekim İstemi
Radyoloji Kayıt Rontgen Teknisyeni ve /veya Radyoloji Uzmanı
__13 İş günü10 gün13205Sunulmuyor
1268246970451030000MR(Manyetik Rezonans)Teşhise yardımcı tetkikYataklı Ted. Kurumları İşletme Yönetmeliği madde
115, c ve d bendi 
Verimlilik Rehberi
Sağlıkta Kalite Standartları
Sağlıklı / Hasta, BireySağlık BakanlığıAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi__Muayene sonrası hekim istemiRadyoloji Kayıt BirimiHekim İstemi
Radyoloji Kayıt Rontgen Teknisyeni ve /veya Radyoloji Uzmanı
__13 İş günü30 gün13678Sunulmuyor
1368246970451030000USG(Ultrason)Teşhise yardımcı tetkikYataklı Ted. Kurumları İşletme Yönetmeliği madde
115, c ve d bendi 
Verimlilik Rehberi
Sağlıkta Kalite Standartları
Sağlıklı / Hasta, BireySağlık BakanlığıAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi__Muayene sonrası hekim istemiUltrason Kayıt BirimiHekim İstemi
Ultrason Kayıt, İlgili Uzman Hekim
__3 İş günü3 gün39411Sunulmuyor
1468246970451030000Direkt RontgenTeşhise yardımcı tetkikYataklı Ted. Kurumları İşletme Yönetmeliği madde 115, Verimlilik RehberiSağlıklı / Hasta, BireySağlık BakanlığıAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi__Muayene sonrası hekim istemiRadyoloji Kayıt BirimiHekim İstemi
Radyoloji Kayıt Rontgen Teknisyeni
___2 saat68927Sunulmuyor
1568246970825030300Organ-Doku Bağış İşlemleriOrgan ve Doku bağışlarının kabul edilmesiOrgan ve Doku Nakil Yönetmeliği YönetmeliğiSağlıklı / Hasta, BireySağlık BakanlığıAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi__TC Kimlik BelgesiOrgan Bağış BirimiOrgan Bağış Birimi_Sağlık Müdürlüğü,
İl Genel Sekreterliği
_30dk_Sunulmuyor
1668246970400000000Hasta HaklarıHasta Haklarının Korunmasına Yönelik İşlemlerHasta Hakları YönetmeliğiSağlıklı / Hasta, Hasta Yakını, BireySağlık BakanlığıAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi_Sağlık Müdürlüğü; 
Kurula sevk edilen dosyaların görüşülerek nihai karara bağlanması.
Hasta Hakları Başvuru Formu,
Hasta Başvuru Bildirim sisteminden Online Başvuru
Hasta Hakları BirimiHasta Hakları Birimi,
Şikayet edilen personelden bilgi istenmesi,
Olayın değerlendirilmesi.
Hastane personeli, Üst YönetimSağlık Müdürlüğü,
İl Genel Sekreterliği, Şikayet sahibine bilgi verilmesi
47 gün30 gün31Sunulmaktadır.
1768246970730080100Sağlık KuruluSağlık Kurul Raporu düzenlenmesi(Engelli Raporu - Engel Derecesi Belirlenmesi)Yataklı Ted. Kurumları İşletme Yönetmeliği,22,23,24,
25,26,27,28,29. Cumhuriyet Başsavcılığı
5510 Sayılı SGK.
Özürlülük ölçütü,sınıflandırması ve özürlülere verilecek sağlık raporları hakkında yönetmelik
Vatandaş, Kamu kurumları, Özel kurumlar.Sağlık BakanlığıAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi__Dilekçe(Kurum tarafından verilen matbu dilekçe)
3 Adet fotoğraf
Hizmetin özelliğine göre ücret istenilebilir.
Sağlık Kurulu
Sağlık kurulu memuru.
Evrak Kayıt,
Hasta kayıt,
Polk.Sekreteri
İlgili hekim/Hekimler
Sağlık Kurulu
Başhekim Yrd.
İlgili PolikliniklerSağlık Müdürlüğü, Bolu İl Genel Sekreterliği, Vatandaş,
Resmi Kurumlar
Özel Kurumlar
_20 gün1.331sunulmaktadır.
1868246970730080100Sağlık KuruluSağlık Kurul Raporu düzenlenmesi(Durum Bildirir Rapor)657 Sayılı DMK,Cumhuriyet Başsavcılığı,
Özel güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun,
Atama ve Sınav Yönetmeliği,
Yükümlülerin Sağlık İşlemleri Uygulama Tebliği,
2004/74 sayılıSilah Ruhsatı Alacak Kişilere
Verilecek Raporlar hakkında genelge.
Vatandaş, Kamu kurumları, Özel kurumlar.Sağlık BakanlığıAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi_Sağlık Müdürlüğü'ne İtiraz
(İtiraz varsa Rapor ve Dilekçe ile İtiraz)
Dilekçe(Kurum tarafından verilen matbu dilekçe)
3 Adet fotoğraf
Sağlık Kurulu Ücreti
Sağlık Kurulu
Sağlık kurulu memuru.
Evrak Kayıt,
Hasta kayıt,
Polk.Sekreteri
İlgili hekim/Hekimler
Sağlık Kurulu
Başhekim Yrd.
İlgili PolikliniklerSağlık Müdürlüğü, Bolu İl Genel Sekreterliği, Vatandaş,
Diğer Resmi Kurumlar
Özel Kurumlar
_2 gün306sunulmaktadır.
1968246970730080100Sağlık KuruluSağlık Kurul Raporu düzenlenmesi(Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği İşlemleri)Yataklı Ted. Kurumları İşletme Yönetmeliği,22,23,24,
25,26,27,28,29.Cumhuriyet Başsavcılığı
Özürlülük ölçütü,sınıflandırması ve özürlülere verilecek sağlık raporları hakkında yönetmelik
Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli
Yoklama Erleri
Sağlık BakanlığıAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi_Sağlık Müdürlüğü'ne İtiraz
(İtiraz varsa Rapor ve Dilekçe ile İtiraz)
Dilekçe(Kurum tarafından verilen matbu dilekçe)

Sağlık Kurulu
Sağlık kurulu memuru.
Evrak Kayıt,
Hasta kayıt,
Polk.Sekreteri
İlgili hekim/Hekimler
Sağlık Kurulu
Başhekim Yrd.
İlgili PolikliniklerSağlık Müdürlüğü, Bolu İl Genel Sekreterliği,
Vatandaş,
Diğer Resmi Kurumlar
Özel Kurumlar
_10 gün42sunulmaktadır.
2068246970730080100Sağlık KuruluSağlık Kurul Raporu düzenlenmesi(Malülen Emeklilik İşlemleri)5510 Sayılı Kanun,Cumhuriyet Başsavcılığı,
Yataklı Ted. Kurumları İşletme Yönetmeliği,22,23,24,
25,26,27,28,29.
Özürlülük ölçütü,sınıflandırması ve özürlülere verilecek sağlık raporları hakkında yönetmelik
Vatandaş, Kamu kurumları.Sağlık BakanlığıAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi__Dilekçe(Kurum tarafından verilen matbu dilekçe)
3 Adet fotoğraf
Hizmetin özelliğine göre ücret istenilebilir.
Sağlık Kurulu
Sağlık kurulu memuru.
Evrak Kayıt,
Hasta kayıt,
Polk.Sekreteri
İlgili hekim/Hekimler
Sağlık Kurulu
Başhekim Yrd.
İlgili PolikliniklerSağlık Müdürlüğü, Bolu İl Genel Sekreterliği, Vatandaş,
Diğer Resmi Kurumlar
Özel Kurumlar
_15 gün521sunulmaktadır.
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat yeri
İsim : Uzm. Dr. Ali Can ÖNAL                                                                                                 
Unvan : Başhekim Yardımcısı
Adres : BOLU AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Tel : 0(374) 2534618-3625
Faks : 0(374)2534615
e-posta : acanonal@yahoo.com
İkinci Müracaat yeri
İsim :Prof.Dr.Muhammet Güzel KURTOĞLU
Unvan :Başhekim
Adres : BOLU AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Tel : 0(374)2534618
Faks : 0(374)2534615
e-posta :kurtoglumg@gmail.com