Hizmet Standartları Tablosu
06 Nisan 2022

AİBÜ İZZET BAYSAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA

NO:

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

1

 

Poliklinik Hizmetleri

TC. no’lu kimlik belgesi, Asker, mahkûm ve Banka çalışanları için hasta sevk kâğıdı, Ücretli hastalar için vezne makbuzu

 

1 saat

2

Yatarak Teşhis ve Tedavi işlemleri Hizmetleri

TC. no’lu kimlik belgesi,

Asker, mahkûm ve Banka çalışanları için hasta sevk kâğıdı,
Ücretli hastalar için vezne makbuzu.

 

1 saat

3

Diyaliz Hizmetleri

 

Muayene sonrası hekim istemi

4 saat

 

4

EKO (Ekokardiyografi)

Tetkik İstemi,

TC Kimlik Numarası.

30 dk.

5

EEG-Yetişkin
(Elektroansefalografi)

Muayene sonrası hekim istemi, 
18 yaşından büyük olması

 

15 gün

6

 

 

EEG-Çocuk
(Elektroansefalografi)

 

 

Muayene sonrası hekim istemi, 
18 yaşından Küçük olması.

 

3 Ay

7

 

EMG (Elektronöromiyografi)

Muayene sonrası hekim istemi

2 Ay

 

8

 

EKG (Elektrokardiyografi)

Yatış Onayı,

TC Kimlik Numarası yazılı kimlik belgesi,

İlgili Poliklinik Müracaat Kaydı

 

15 dk.

9

BT(Bilgisayarlı Tomografi)

 

 

Muayene sonrası hekim istemi

 

10 gün

10

MR(Manyetik Rezonans)

 

 

Muayene sonrası hekim istemi

30 gün

11

USG(Ultrason)

 

 

Muayene sonrası hekim istemi

3 gün

12

Direkt Röntgen

 

 

Muayene sonrası hekim istemi

2 saat

13

Organ-Doku Bağış İşlemleri

 

TC.no'lu kimlik belgesi

30 dk

 

 

 

14

Hasta Hakları

 

 

 

 

Hasta Hakları Başvuru Formu,

Hasta Başvuru Bildirim sisteminden Online Başvuru.

 

30 gün

15

Sağlık Kurul Raporu düzenlenmesi (Engelli Raporu - Engel Derecesi Belirlenmesi)

 

Dilekçe(Kurum tarafından verilen matbu dilekçe),

3 Adet fotoğraf,
Hizmetin özelliğine göre ücret istenilebilir.

 

20 gün

16

Sağlık Kurul Raporu düzenlenmesi(Durum Bildirir Rapor)

 

 

657 Sayılı DMK,

Cumhuriyet Başsavcılığı,
Özel güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun,
Atama ve Sınav Yönetmeliği,
Yükümlülerin Sağlık İşlemleri Uygulama Tebliği,
2004/74 sayılı Silah Ruhsatı Alacak Kişilere Verilecek Raporlar hakkında genelge.

 

2 gün

17

Sağlık Kurul Raporu düzenlenmesi(Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği İşlemleri)

 

 

Yataklı Ted. Kurumları İşletme Yönetmeliği, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,

Cumhuriyet Başsavcılığı Özürlülük ölçütü, sınıflandırması ve özürlülere verilecek sağlık raporları hakkında yönetmelik.

 

 

 

 

10 gün

 

 

18

Sağlık Kurul Raporu düzenlenmesi(Malulen Emeklilik İşlemleri)

 

5510 Sayılı Kanun, Cumhuriyet Başsavcılığı,
Yataklı Ted. Kurumları İşletme Yönetmeliği, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
Özürlülük ölçütü, sınıflandırması ve özürlülere verilecek sağlık raporları hakkında yönetmelik.

 

15 gün

 

 

 

 

19

Adli Vaka Raporu

İlgili Makamdan gelen üst yazı,

Evrak Kayıt girişi,

Muayene yapılacak polikliniğe sevk,

Adli Rapor Memuruna müracaat.

20 gün

20

Arşiv Hizmetleri

Başvuru Dilekçesi,

Evrak Kayıt girişi,

Arşiv memuruna müracaat.

 

 

2 saat

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:                                                                 İkinci Müracaat Yeri:

İsim      : Uzm.Satılmış BİLGİN                                             İsim      : Doç. Dr. Muhammed Nur ÖGÜN

Unvan  : Başhekim Yardımcısı                                              Unvan  : Başhekim

Adres   : BOLU AİBÜ İzzet Baysal EA. Hastanesi                Adres   : BOLU AİBÜ İzzet baysal EA. Hastanesi

Tel       : 0 374 253 46 18-3660                                             Tel        : 0 374 253 46 18

Faks    : 0 374 253 46 15                                                      Faks     : 0 374 253 46 15

e-posta: drsatilmisbilgin@gmail.com                                    e-posta : dr.mogun@gmail.com