T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bolu İl Sağlık Müdürlüğü AİBÜ izzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bolu İl Sağlık Müdürlüğü AİBÜ izzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hastanemiz

Güncelleme Tarihi: 19/12/2018


               
    2003 yılından beri hizmet vermektedir
                  Hastanemizde 320 tescilli yatak sayısı bulunmaktadır.              
 Polikliniklerde “Bebek Bakım ve Emzirme” odaları bulunmaktadır.
               Ayrıca ünitemizde diyet polikliniğimiz ve psikoloğumuz mevcuttur.

 
 
                Diyaliz birimimiz; hafta içi her gün 08:00 – 18:00 saatleri arasında, Fakülte Ünitesi.
                Kemoterapi birimimiz; pazar hariç her gün 08:00 – 16:00 saatleri arasında, Fakülte Ünitesi.
                Nükleer Tıp birimimiz; pazar hariç her gün 08:00 – 18:00 saatleri arasında,  Fakülte Ünitesi.
                Endoskopi birimimiz; hafta içi her gün 08:00 – 16.00 saatleri arasında, Fakülte Ünitesi
               Bronkoskopi birimimiz; hafta içi her gün 08:00 – 16:00 saatleri arasında, Fakülte Ünitesi.
                Odyometri birimimiz; hafta içi her gün 08:00 – 17:00 saatleri arasında,
                EKG,
               Solunum Fonksiyonu Testi,
               EEG – EMG,
               Ekokardiyografi,
               Eforlu EKG; hafta içi her gün 08:00 – 16:30 saatleri arasında,
                Diyet polikliniğimiz; hafta içi her gün 08:00 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
               Hastanemizde;
             Acil Sağlık Hizmetleri,
                  Ameliyathane Hizmetleri,
                 Görüntüleme Hizmetleri,
                Laboratuvar Hizmetleri,
                 Hasta Bakım Hizmetleri,
         Eczane Hizmetleri,
                Kan Transfüzyon Merkezi Hizmetleri
               24 saat kesintisiz olarak sunulmaktadır.
Hastanemizde;
               Aile Hekimliği, Diş Hastalıkları ve Geriatri hizmetleri verilmemektedir.
 
 
 
 
 
MUAYENE OLACAK HASTALARIMIZ;
 Hastanemize başvuran hastalarımız için poliklinik ana koridorlarda/bankolarda hasta kayıt masaları mevcuttur. Bu birimimizde yeterli sayıda eleman kayıt ve randevu işlemlerinizi gerçekleştirmek için görev yapmaktadır. Tüm ünitelerimizde; 08:00 ile 09:00 saatleri arasında muayene olmak istediğiniz poliklinikten, 09:00 – 16: 00 saatleri arasında poliklinik ana koridorlardaki Hasta Kabul bankolarından giriş alınabilmektedir.
 Her üç ünitemizde engelli, yaşlı hastalarımıza tedavide öncelik hakkı tanınmaktadır. Bu hasta grubu için; Danışma / Hasta Kayıt Biriminden direkt kayıt alınabilmektedir.
 Yaşlı ve özürlü hastalarımız lütfen yardım için danışma birimine başvurunuz.
 Eğer merkezimize ilk kez başvuruda bulunuyorsanız hasta kayıt biriminden hekiminizi seçerek kaydınızı yaptırabilirsiniz.
 Hasta kabulünde ve diğer tüm işlemlerde TC kimlik numarası hasta ve kimlik doğrulaması yapılmaktadır.
 Bilgileriniz alındıktan ve bilgisayar sistemine girişiniz yapıldıktan sonra ilgili bölüme yönlendirmeniz Hasta Karşılama ve Yönlendirme elemanlarımız ile yapılacaktır.
 Hastanemizde sigara içmek yasaktır.
 Hastanemizin işleyiş ve düzeni ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için; HASTA İLETİŞİM BİRİMİNE başvurabilirsiniz.
HASTA İLETİŞİM BİRİMİ Hasta Hakları, hasta ve hasta yakınlarının anayasada belirtilen insan hakları çerçevesinde temek hak ve hürriyetlerinden birisidir. Sağlık Bakanlığının tedavi hizmetleri çerçevesinde genel olarak hizmetten faydalanma hakkını ifade eder. Hasta Haklarının amacı bireylerin sağlık alanında yaşam kalitesini yükseltmek, sağlığını güvence altına almaktır.
Hasta İletişim Biriminin temel sorumlulukları;
 Engelli hastalara hastane içerisinde muayene ve tedavilerinde yardımcı olmak.
 Hasta ve sağlık personeli arasında ilişki ağı kurulmasını sağlamak.
 Hasta memnuniyetini ölçmek için anket çalışmaları yapmak.
 Hasta hakları merkez biriminin hazırlamış olduğu hizmet içi eğitim ve halkın sağlık eğitimi çalışmalarına yardım etmek.
 Hasta hakları uygulamalarının geliştirilmesi için yerel düzeyde çalışmalar yapmak.
Hasta İletişim Birimi, hafta içi her gün 08: 00 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
ENGELLİ, YAŞLI HASTALARIMIZ HASTANEDEKİ İŞLEMLERİNİZ İÇİN
DANIŞMA BİRİMİNDEN YARDIM ALINIZ.
 
 
Hastanemiz her dört ünitesinde dini vecibelerin yerine getirilmesi amacıyla mescitler bulunmaktadır.
Odalarda kıble yönü belirlenmiştir.
Farklı dini vecibeler için talepte bulunan hastalarımıza hastane yönetimi gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır.
Cenazeler hizmetleri Bolu Belediyesi tarafından ücretsiz olarak verilmektedir.
 
 
 
 Fakülte Ünitesi Hasta İletişim Birimi Tel: 0 374 270 45 75 
 
 
SOSYAL HİZMET BİRİMİ
Özürlü, kimsesiz, yoksul, sağlık güvencesiz, yaşlı, mülteci, aile içi şiddet ve istismar mağduru, il dışından gelen hastalar öncelikli olmak üzere sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyulan tüm hastaların yararlanması amacıyla kurulmuştur. Bu birimin amacı hastaların, tedavi sürecinde yaşadıkları psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının zamanında çözümlenmesi amacıyla tıbbi sosyal uygulamalarının standardize edilmesi, etkinleştirilmesi, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine yönelik düzenlemeler yapmaktır.
Sosyal Hizmet Birimi, hafta içi her gün 08:00 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Ayrıntılı bilgi: 0 374 270 45 72
 
 
HASTA BAKIM HİZMETLERİ
Servislerimizde yatarak tedavi gören hastalarımıza; içeriğinde kişisel bakım malzemelerinin yer aldığı “Hasta Hizmet Paketi” yatış yapılan gün verilmektedir.
Hasta odalarımızda yer alan televizyonlardan kapalı devre sistemi içerisinde hastane tanıtımı ve kamu spotları izlenebilmektedir.
DANIŞMA ve HASTA KARŞILAMA BÖLÜMLERİMİZDE
HASTANEMİZİN TANITIM BROŞÜLERİ MEVCUTTUR.
 
 
GÜVENLİK POLİTİKAMIZ
Yatış için gelirken değerli eşyalarınızı getirmemeniz, yanınızda bulunan değerli eşyalarınızın da refakatçinizde bulunmasını sağlamanız önerilir.
Eşyalarınızı odanızdaki dolaplarda muhafaza ediniz.
Hastanemiz otoparkında aracınızda değerli eşya bırakmayınız, kapı ve camlarınızın kapalı ve kilitli olduğundan emin olunuz.
Herhangi bir eşyanızın kaybolması/çalınması veya sahipsiz bir eşya bulmanız durumunda ilgili birim sorumlusuna bildirmeniz gerekmektedir.
Adınıza yazılan reçeteyi servis yetkilileri dışında kimseye vermeyiniz.
Şüpheli bir durum veya şahıs gördüğünüzde ilgili birim sorumlusuna bildiriniz.
Her konuda daha detaylı bilgi için
“HASTA HAKLARI BİRİMLERİMİZE”
başvurunuz.

 

HASTALARIMIZIN VE ZİYARETÇİLERİMİZİN SAĞLIĞI ve RAHATI İÇİN;
Hastanemizde her gün ziyaret vardır.
 
HASTANEMİZDEKİ ZİYARET GÜN VE SAATLERİ
Hasta ziyaret saatleri Öğle : 13:00 - 15:00
Akşam : 18:00 - 20:00
 
 
HASTANIZIN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ KİMLERE BİLGİ VERİLİR?
Hasta erişkin ve şuuru açık ise; kendisine veya önerdiği birinci derece yakınına bilgi verilir.
Hastanın şuuru kapalı ise; birinci derece yakınına bilgi verilir.
Hasta çocuk ise; ebeveynine bilgi verilir.
Bilgi güvenliği ve hasta mahremiyeti nedeniyle üçüncü şahıslara hasta ile ilgili bilgi verilmez.
 
HANGİ HASTALAR ZİYARET EDİLMEMELİDİR?
Doktorunun ziyarette sakınca gördüğü hastalar ziyaret edilmemelidir.
Yoğun Bakım, Yeni doğan Yoğun Bakım ve Koroner Bakım Ünitelerimizde ziyaretlere, birim işleyişine uygun olarak izin verilmektedir.
 
 
KİMLER HASTA ZİYARETİNE GİTMEMELİDİR?
Hasta ziyaretine 10 yaş altı çocuklar,
Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olan hastalar,
Herhangi bir kronik hastalığı olan hastalar,
 
 
HASTA ZİYARETİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR NELERDİR?
Hasta açısından sakınca doğurabilecek durumlarda ziyaret doktor iznine bağlıdır, ısrar etmeyiniz.
Hastanız ve diğer hastaların rahatsız olmaması için hasta ziyaretinizi 30 dakikadan uzun tutmayınız.
Hastalara dışarıdan yiyecek, içecek getirilmesi yasaktır.
Enfeksiyon riski nedeniyle hasta odalarına çiçek alınmamaktadır.
Hasta yataklarına oturmayınız ve hastanın eşyalarını kullanmayınız.
Hastaların sağlığı açısından hastanede sigara içmeyiniz ve yüksek sesle konuşmayınız.
Ziyaret öncesi ve sonrası ellerinizi yıkayınız. Hasta odalarındaki yatak başı el dezenfektanlarını kullanabilirsiniz.
 
 
HASTA REFAKATÇİLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR
Hastaya refakat gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir.
Refakatçi tıbbi bakım ve vizit sırasında hasta odasında bulunmamalıdır.
Refakatçi hastanın bakımına izin verilen ölçüde devam eder.
Refakatçi değişimleri ziyaret saatlerinde yapılabilir. Bunun dışında gün içinde refakatçi değiştirilemez.
Refakatçiler kurumun vereceği kimlik kartını taşımak mecburiyetindedirler.
Refakatçiler yemek saatlerinde refakat kartını göstermek zorundadırlar.
Refakatçiler doktorların direktifleri doğrultusunda hastalarına bakmakla ve kurum disiplinine uymakla yükümlüdürler. Vizit saatleri sabah 08.00 – 09.30, öğleden sonra 15.30 – 17.00 arasındadır.
Tüm odalarda yatan hasta ve refakatçiler de belirtilen hükümlere uymakla yükümlüdür.
Refakatçi hastane kurallarına uymalıdır.
 
 
TIBBİ HİZMET BİRİMLERİMİZ 
Acil Anestezi ve Ağrı Aile Planlaması Hizmetleri Beyin Cerrahi Cildiye (Dermatoloji) Çocuk Gelişimi Çocuk Hastalıkları Çocuk Cerrahi Çocuk Hematolojisi Çocuk Kardiyolojisi Dahiliye (İç Hastalıkları) Diyabet Eğitim ve İzlem Diyet ve Beslenme Diyaliz Enfeksiyon Hastalıkları (İntaniye) Göz Hastalıkları Gastroenteroloji Göğüs Hastalıkları Genel Cerrahi Göğüs Cerrahi Kulak Burun Boğaz Kardiyoloji Kadın Hastalıkları ve Doğum Kalp Damar Cerrahisi Kemoterapi Koroner Yoğun Bakım Laboratuvar Hizmetleri Nöroloji Nükleer Tıp Nefroloji Ortopedi Ortez – Protez Laboratuvarı Patoloji Plastik Cerrahi Psikolojik Destek Radyoloji Üroloji Yeni Doğan Yoğun Bakım Yoğun Bakım Yara Bakım Hastanemiz için randevularınızı 182 numaralı telefonu arayarak alabilirsiniz. LABORATUVAR HİZMETLERİ (Tahlil sonuçlarına İNTERNET (izzetbaysaleah.saglik.gov.tr) üzerinden ulaşılabilir.) Tam Kan Sayımı Kan Grubu Rutin Biyokimya Hormon Tümör Belirteçleri Elisa Hepatit Belirteçleri Serolojik Testler Mikrobiyolojik ve Kültür Testleri Transfüzyon Tıbbı Hizmetleri (Kan Merkezi) Pıhtılaşma Testleri Rutin İdrar Testleri Periferik Yayma Kan Gazları Genetik Testler
RADYOLOJİ MR Ultrason Mamografi Tomografi Röntgen Floroskopi Kemik Dansitometri Biyopsi (Ultrason ile) Girişimsel Radyoloji PATOLOJİ LABORATUVARI Biyopsi Materyalleri Her türlü sıvı ve sürüntü materyal Smear testleri Organ ve doku rezeksiyonları Histokimyasal ve İmmünohistokimyasal testler Intraoperatif tanı (Frozen) DİĞER TANI VE TEŞHİS HİZMETLERİMİZ Odyometri EEG EMG EKO EKG Eforlu EKG ERCP Solunum Fonksiyonları Testi HOLTER
Ameliyathane Hizmetleri:
Fakülte Ünitesinde yapılmaktadır.
YATAKLI SERVİSLER
Kulak Burun Boğaz
 Göz  Cildiye (Dermatoloji)  
İntaniye (Enfeksiyon)  
Nöroloji (Asabiye)
Genel Cerrahi  
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi  
Nöroşirürji
Ortopedi  
Dâhiliye
 Üroloji  
Kardiyoloji (Angio dahil)
Diyaliz  
Göğüs Hastalıkları  
Göğüs Cerrahi  
Kalp Damar Cerrahisi  
Kardiyoloji Yoğun Bakım (Koroner)  
Genel Yoğun Bakım  
Yeni Doğan Yoğun Bakım  
Çocuk Cerrahisi  
Kadın Hastalıkları
Çocuk Hastalıkları  
Acil
 
 
 
EĞİTİMLERİMİZ
Hastanemizde düzenli bir şekilde yapılan hizmet içi eğitimler, kalite çalışmaları ile büyük bir ivme kazanmıştır. Hastanemizde eğitimler dört başlık altında yapılmaktadır.
 Hizmet içi sürekli eğitim
 Uyum eğitimleri
 Hasta ve hasta yakınlarını kapsayan eğitimler
 Öğrenciler ile yapılan eğitimler
Hizmet içi eğitim; çalışma hayatı süresince bilgi, beceri ve verimlilik düzeyini yükseltici planlı eğitim etkinlikleridir.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri üç grupta toplanır:
 İşe yeni başlayanlara yönelik eğitim
 Mesleki olarak çalışmakta olanlara eğitim
 Yöneticilerin eğitime yönelik faaliyetler
 
 
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ
Hastanemizde sunulan hizmetlerin Sağlık Hizmet Kalite Standartları (SHKS) ve THKH Verimlilik ve Kalite Yönetim Daire Başkanlığı kriterleri çerçevesinde yürütülmesi, hasta ve çalışanların memnuniyetinin arttırılması, kaliteli, güvenli, verimli, uyumlu, ekip anlayışı içerisinde çalışılması, gelişme ve sürekliliğin sağlanması amacıyla iyileştirme faaliyetlerinde bulunulması doğrultusunda çalışmalarını sürdüren birimimizdir.
 
 
ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ
Hastanemizin Enfeksiyon Kontrol Komitesi; yataklı tedavi kurumlarında sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen enfeksiyon hastalıklarını önlemek ve kontrol altına almak, konu ile ilgili sorunları tespit etmek, çözüme yönelik faaliyetleri düzenleyip yürütmek ve yataklı tedavi kurumları düzeyinde alınması gereken kararları gerekli mercilere iletmek üzere çalışır.
 
 
HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ
Hasta Güvenliği; sağlık bakım hizmetlerinde kişilere verilebilecek herhangi bir zararı önlemek amacıyla sağlık kuruluşları ve bu kuruluşlardaki çalışanlar tarafından alınan önlemlerin tamamıdır.
Çalışan Güvenliği; hastane çalışanlarını iş yerinde karşılaştıkları tehlikeler ve meslek risklerine karşı korunması, olması durumunda kayıt altına alınması, maruziyet sonrası takiplerinin yapılmasıdır.
Hasta ve Çalışan Güvenliği çalışmaları; Sağlık Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda yürütülmektedir.
Hastanemizde hastalar, yakınları ve çalışanlar için tehlikeli ve riskli durumları azaltmaya, kaza ve yaralanmaları önlemeye, güvenli bir tesis ortamı sağlamaya çalışılmaktadır.
 
 
KOD UYGULAMALARI
Beyaz Kod (1111); hastanelerde şiddeti önlemeyi amaçlayan acil durum yönetim aracıdır.
Mavi Kod (2222); tüm dünyada aynı acil durum için aynı rengin kullanıldığı tek renkli koddur. Acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan hastalar, hasta yakınları ve tüm hastane personeline en kısa sürede müdahale edilmesini sağlayan acil durum yönetim aracıdır.
Pembe Kod (3333); hastanede bulunan bebek veya çocuk hastayı kaçırma girişiminin veya kaçırma durumunun tespit edilmesi halinde uygulanan acil durum yönetim aracıdır.
TÜM KOD UYGULAMALARI İÇİN BELİRTİLEN NUMARA ARANIR, BULUNULAN ÜNİTE-YER ADI BELİRTİLİR.
YATAN HASTA BİLGİLENDİRME FORMU
 
 
 
Sayın Hastamız;
1. Sürekli kullandığınız ilaçları lütfen hekim ve hemşirenize bildiriniz. Onların haberi olmadan tedaviniz dışında ilaç kullanmayınız.
2. Yanınızda pijama, iç çamaşırı, havlu, çatal ve kaşık getirerek odanızdaki dolap ve etajere koyabilirsiniz.
3. Kolunuza takılacak olan bilekliği tedaviniz esnasında yapılacak olan işlemlerde kontrol amacıyla kullandığımız için lütfen kolunuzdan çıkarmayınız.
4. Hekim ve hemşirelerden habersiz lütfen yatağınızı değiştirmeyiniz.
5. Gereğinden fazla para ve kıymetli eşyanızı odanızda veya yanınızda bırakmayınız.
6. Hastane içerisinde kesinlikle sigara içmeyiniz.
7. Acil durumlarda hasta başı ve banyolarda bulunan çağrı sistemini kullanabilirsiniz.
8.Yoğurt, meyve suyu vb. soğuk içecekleri kat ofisindeki buzdolabına koyabilirsiniz.
9.Hastanemizle ilgili dilek ve şikâyetlerinizi, kliniklerde bulunan görüş ve öneri kutularını kullanarak bizlere ulaştırabilirsiniz.
10. Odanızda canlı çiçek bulundurmanız sağlığınız açısından sakıncalıdır.
11. Ziyaretçilerinizin yataklara oturmamasına dikkat ediniz.
Kahvaltı 06:30-07:30
Öğle yemeği 12:00-13:00
Akşam yemeği 17:00-18:00 saatleri arasındadır.
12. Ziyaretler her gün 13.00-15.00- ve 19.00-21.00 saatleri arasında yapılmaktadır.
13. Ziyaret saatleri dışında hastanemize ziyaretçi kabul edilmemektedir.
14. Yoğun Bakım ve Koroner Yoğun Bakım ünitelerindeki hastalarımıza enfeksiyon geçişini engellemek amacıyla, hiçbir şekilde ziyaretçi kabul edilmemektedir. Bu servislerdeki hastalarla ilgili bilgilendirme; Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi ve Koroner Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi tarafından yapılmaktadır.
15. Ameliyathanede hastası bulunan hasta yakınlarına bilgilendirme, bekleme odasındaki ekrandan yapılmaktadır.
16. 10 yaş altındaki çocukların sağlığı açısından ziyaret yasaktır.
17. Doktorunuz ve hemşirenizin izni olmaksızın dışarıdan yemek getirilmemelidir.
18. Taburcu olduğunuzda hastanemizde eşyalarınızı bırakmadığınızdan emin olunuz.
19. Pencerelerden aşağıya kuşlara yiyecek atılmaması rica olunur.
20. Hastanemizle ilgili bilgi ve yenilikleri izzetbaysaleah.saglik.gov.tr/ internet adresimizden öğrenebilirsiniz.
21. Hastanemizde kaldığınız süre içerisinde almış olduğunuz tedavi ve bakım hizmetlerinden memnun olduğunuzu ümit ediyor;
 
 
Yaşam boyu esenlikler diliyorum.
Hastane Yöneticisi