Sağlık Hizmetleri
29 Kasım 2022

2003 yılından beri hizmet vermektedir

Hastanemizde 390 tescilli yatak sayısı bulunmaktadır.

Polikliniklerde "Bebek Bakım ve Emzirme" odaları bulunmaktadır.

Ayrıca ünitemizde diyet polikliniğimiz ve psikoloğumuz mevcuttur.

• Diyaliz birimimiz; Pazar hariç her gün 08:30 - 22:00 saatleri arasında, Fakülte Ünitesi.

• Kemoterapi birimimiz; hafta içi her gün 08:30 - 16:00 saatleri arasında, Fakülte Ünitesi.

• Nükleer Tıp birimimiz; hafta içi her gün 08:30 - 16:30 saatleri arasında, Fakülte Ünitesi.

• Endoskopi birimimiz; hafta içi her gün 08:30 - 16.30 saatleri arasında, Fakülte Ünitesi

• Bronkoskopi birimimiz; hafta içi her gün 08:30 - 16:30 saatleri arasında, Fakülte Ünitesi.

• Odyometri birimimiz; hafta içi her gün 08:30 - 16:30 saatleri arasında,

• EKG, Solunum Fonksiyonu Testi, EEG - EMG, Ekokardiyografi, Eforlu EKG; hafta içi her gün

08:30 - 16:30 saatleri arasında,

• Diyet polikliniğimiz; hafta içi her gün 08:30 - 16:30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Hastanemizde;

• Acil Sağlık Hizmetleri,

• Ameliyathane Hizmetleri,

• Görüntüleme Hizmetleri,

• Laboratuvar Hizmetleri,

• Hasta Bakım Hizmetleri,

• Eczane Hizmetleri,

• Kan Transfüzyon Merkezi Hizmetleri

24 saat kesintisiz olarak sunulmaktadır.

Hastanemizde; Diş Hastalıkları ve Geriatri hizmetleri verilmemektedir.

MUAYENE OLACAK HASTALARIMIZ;

• Hastanemize başvuran hastalarımız için poliklinik ana koridorlarda/bankolarda hasta kayıt masaları mevcuttur. Bu birimimizde yeterli sayıda eleman kayıt ve randevu işlemlerinizi gerçekleştirmek için görev yapmaktadır. Tüm ünitelerimizde;

muayene olmak istediğiniz poliklinikten ve poliklinik ana koridorlardaki Hasta Kabul bankolarından giriş alınabilmektedir.

• Yaşlı ve engelli hastalarımız lütfen yardım için danışma birimine başvurunuz.

• Eğer merkezimize ilk kez başvuruda bulunuyorsanız hasta kayıt biriminden hekiminizi seçerek kaydınızı yaptırabilirsiniz.

• Hasta kabulünde ve diğer tüm işlemlerde TC kimlik numarası hasta ve kimlik doğrulaması yapılmaktadır.

• Bilgileriniz alındıktan ve bilgisayar sistemine girişiniz yapıldıktan sonra ilgili bölüme yönlendirmeniz Hasta Karşılama ve Yönlendirme elemanlarımız ile yapılacaktır.

• Hastanemizde sigara içmek yasaktır.

• Hastanemizin işleyiş ve düzeni ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için; HASTA HAKLARI BIRIMINE başvurabilirsiniz.

HASTA HAKLARI BIRIMI Hasta Hakları, hasta ve hasta yakınlarının anayasada belirtilen insan hakları çerçevesinde temel hak ve hürriyetlerinden birisidir. Sağlık Bakanlığının tedavi hizmetleri çerçevesinde genel olarak hizmetten faydalanma

hakkını ifade eder. Hasta Haklarının amacı bireylerin sağlık alanında yaşam kalitesini yükseltmek, sağlığını güvence altına almaktır.

Hasta İletişim Biriminin temel sorumlulukları;

• Engelli hastalara hastane içerisinde muayene ve tedavilerinde yardımcı olmak.

• Hasta ve sağlık personeli arasında ilişki ağı kurulmasını sağlamak.

• Hasta memnuniyetini ölçmek için anket çalışmaları yapmak.

• Hasta hakları merkez biriminin hazırlamış olduğu hizmet içi eğitim ve halkın sağlık eğitimi çalışmalarına yardım etmek.

• Hasta hakları uygulamalarının geliştirilmesi için yerel düzeyde çalışmalar yapmak.

Hasta İletişim Birimi, hafta içi her gün 08: 00 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Hastanemiz de dini vecibelerin yerine getirilmesi amacıyla mescitler bulunmaktadır. Odalarda kıble yönü belirlenmiştir.

Farklı dini vecibeler için talepte bulunan hastalarımıza hastane yönetimi gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır.

Cenazeler hizmetleri Bolu Belediyesi tarafından ücretsiz olarak verilmektedir.

Fakülte Ünitesi Hasta İletişim Birimi Tel: 0374 253 46 56 / 3703 - 3603

SOSYAL HİZMET BİRİMİ

Özürlü, kimsesiz, yoksul, sağlık güvencesiz, yaşlı, mülteci, aile içi şiddet ve istismar mağduru, il dışından gelen hastalar öncelikli olmak üzere sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyulan tüm hastaların yararlanması amacıyla kurulmuştur. Bu birimin

amacı hastaların, tedavi sürecinde yaşadıkları psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının zamanında çözümlenmesi amacıyla tıbbi sosyal uygulamalarının standardize edilmesi, etkinleştirilmesi, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine yönelik

düzenlemeler yapmaktır.

Sosyal Hizmet Birimi, hafta içi her gün 08:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Ayrıntılı bilgi: 0374 253 46 56

HASTA BAKIM HİZMETLERİ

Servislerimizde yatarak tedavi gören hastalarımıza; içeriğinde kişisel bakım malzemelerinin yer aldığı "Hasta Hizmet Paketi" yatış yapılan gün verilmektedir. Hasta odalarımızda yer alan televizyonlardan kapalı devre sistemi içerisinde hastane

tanıtımı ve kamu spotları izlenebilmektedir.

DANIŞMA ve HASTA KARŞILAMA BÖLÜMLERİMİZDE HASTANEMİZİN TANITIM BROŞÜLERI MEVCUTTUR.

GÜVENLİK POLİTİKAMIZ

Yatış için gelirken değerli eşyalarınızı getirmemeniz, yanınızda bulunan değerli eşyalarınızın da refakatçinizde bulunmasını sağlamanız önerilir.

Eşyalarınızı odanızdaki dolaplarda muhafaza ediniz.

Hastanemiz otoparkında aracınızda değerli eşya bırakmayınız, kapı ve camlarınızın kapalı ve kilitli olduğundan emin olunuz.

Herhangi bir eşyanızın kaybolması/çalınması veya sahipsiz bir eşya bulmanız durumunda ilgili birim sorumlusuna bildirmeniz gerekmektedir.

Adınıza yazılan reçeteyi servis yetkilileri dışında kimseye vermeyiniz.

Şüpheli bir durum veya şahıs gördüğünüzde ilgili birim sorumlusuna bildiriniz.

Her konuda daha detaylı bilgi için “HASTA HAKLARI BİRİMLERİMİZE" başvurunuz.

HASTALARIMIZIN VE ZİYARETÇİLERİMİZİN SAĞLIĞI Ve RAHATI İçin;

Hastanemizde Her Gün Ziyaret Vardır.


                                     AIBUZIYARET.png