Kalite Politikamız / Misyonumuz / Vizyonumuz
19 Nisan 2018

AMAÇLARIMIZ

            Her türlü hastalık durumlarında teşhis tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin en hızlı, etkin ve doğru bir şekilde verilmesini sağlamak.
            Hastaların tanı ve tedavisinde hasta ve çalışan güvenliğine dönük önlemleri almak, hasta ve çalışanların memnuniyetini sağlamak ve tüm bu işlemleri yaparken kaynakları etkin ve etkili kullanmak.

HEDEFLERİMİZ

            Toplumun sağlık kalitesini yükseltmek amacıyla çağdaş ve güvenilir bir sağlık hizmeti sunmak için bilgi ve becerisi yüksek bir hastane olmak.
             Hizmetlerin uygun ortamlarda verilebilmesi için fiziki ve donanım açısından daha geniş alanların yaratılması.
             Mesleğini seven meslek etiğine saygılı tıp uygulamalarının gerektirdiği sorumluluğa ve değerlere sahip çalışanlar ile bölgemizde tercih edilen bir hastane olmak.


MİSYONUMUZ

            Etik değerlere, insan ve hasta haklarına saygılı, Hasta/çalışan güvenliği ve memnuniyeti ilkelerini ön planda tutan, Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden, çevreye duyarlı, kaliteli, güvenilir ve yenilikçi Sağlık hizmeti sunmak.

VİZYONUMUZ

            Kaliteli Sağlık Hizmetini en yüksek düzeyde verebilen, güvenilirliği ve saygınlığı ile bölgesinde lider, Hastalar ve Sağlık çalışanları tarafından tercih edilen, sağlık alanında örnek alınan bir sağlık kurumu olmak.

DEĞERLERİMİZ

Hasta ve Çalışan Güvenliği

Hasta ve Çalışan Memnuniyeti

Süreklilik

Bilimsellik

Katılımcılık

Liderlik

Hasta haklarına saygılı

Profesyonellik

Etkin ve Etkili Hizmet