HEPATİT POLİKLİNİĞİ AÇILDI
21 Kasım 2017

HEPATİT POLİKLİNİĞİ AÇILDI

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.B Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Fatma SIRMATEL hastalarımızın hizmetine sunulan Hepatit Polikliniği ve Hepatit hastalığı hakkında kısa bilgiler vererek Hepatit polikliniğin önemini vurguladı.

Hepatit B ve Hepatit C KRONİKLEŞEN ve ileri yaşlarda KARACİĞER KANSERİ ve SİROZA neden olan hastalıklardır. Dünyada her 3 kişiden bir kişi HBV ile karşılaşmakta ve her yıl 2 milyon insan HBV den ölmektedir.  HBV insanlara çocukluk çağında bulaşırsa %90, erişkin yaşta bulaşırsa %5 oranında kronikleşmektedir.  HBV insanlara, aile içi ve cinsel temas ile bulaştığı gibi, diş hekimlerinden, dövme yaptırmadan, kuaför ve berberlerden de bulaşabilmektedir.  Kontrollü kan ve kan ürünlerinin kullanımı ile kan bulaşı önlenmesine rağmen, halen ülkemizde 3 milyondan fazla HBV olgusu olduğu düşünülmektedir. HBV den korunmak için ülkemizde çocukluk çağında aşılama yapılmakta ve aşılama %95 korumaktadır. Ancak HBV olduğunu bilmeyen insanlar, kanser veya bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullandığı zaman, bu hastalık oldukça sinsi seyrederek karaciğer organında derin harabiyetlere neden olmaktadır.

HEPATİT C ise halen tedavi edilebilen ancak hiçbir klinik belirti vermeden, hastaların %70’inde kronikleşen bir viral hastalıktır. Dünyada 200 milyona yakın, ülkemizde bir milyona yakın HCV olgusu vardır ve aşısı yoktur. Ülkemizde yoğun çabalar ile toplumda taşıyıcılık oranı %2’lerden%0.5’lere düşürülmüştür.  Özellikle damar içi ilaç alışkanlığı olan ve daha önceden kontrolsüz kan ve kan ürünleri kullananlarda kronik HCV olguları, bazen karaciğer dışı klinik bulgularda verebilmektedir.  Özellikle cilt hastalığı olanlar, romatizmal şikayeti olanlar, metabolik ve kanser hastaların, tedavi öncesi bu testleri mutlaka yaptırmaları gerekmektedir.

Kronik HBV ve HCVtanı ve tedavi kararı sadece kan tetkikleri ile değil aynı zamanda karaciğerin histolojik olarak incelenmesi ile verilir.  Biz enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji ABD olarak kronik viral hepatit olan olgularda korunma, kişinin hastalığı hakkında bilgilendirilmesini ve taşıyıcı olanlarda hastalığın aktifleşmesini önlemek ve gereğinde tedavi edilmesini prensip edindik.  Bu amaçla haftada bir gün HEPATİT polikliniğinde kronik viral hepatit olgularını değerlendirmek istiyoruz. Bu konu ile ilgili hastanemizin gerekli donanımı ve uzman düzeyde hekimleri mevcut. Hepatit polikliniği ayrıcalığı ile hastalarımıza daha iyi hizmet verebilecek olmamızdan dolayıyla mutluyuz. Dedi.