MART AYI KOLON KANSERİ FARKINDALIK AYI
05 Nisan 2022

MART AYI KOLON KANSERİ FARKINDALIK AYI

Kolorektal (Kalın Bağırsak) kanser dünyada ve ülkemizde ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın kanser istatistikleri kayıtlarına göre hem erkeklerde hem de kadınlarda üçüncü sırada yer almaktadır.

Dünya çapında 1.849.518 kişiye (%10.2) kolorektal kanser tanısı konulurken, 880.792 kişi (% 9.2) söz konusu kanser nedeni ile hayatını kaybetmektedir. Kolorektal kanser erken evrede teşhis edildiğinde büyük ölçüde tedavi edilebilir bir hastalık olup tarama programlarının ilgili kanserin morbidite ve mortalitesine olumlu katkısı olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir. Kolorektal kanserlerin taranmasındaki temel amaç; ülke çapında oluşturulan ulusal bir tarama programını hedef popülasyona uygulayarak, kolorektal patolojileri henüz premalign veya erken evrede iken tespit etmek, etkin ve basit yöntemlerle tedavi etmek suretiyle de invazif kanser sıklığını, buna bağlı morbidite ve mortaliteyi düşürerek olası karmaşık ve pahalı tedavileri önlemektir. Gerek yaşam kalitesini arttırdığı gerekse de süresini uzattığı için tarama programı Dünya Sağlık Örgütü tarafından da önerilen üç programdan birisidir.

Kolorektal (Kalın Bağırsak) kanserde erken teşhis ile mortalite ve morbidite azalmasının yanında; tedavi maliyetleri de düşürülecektir. Kolorektal kanseri erken evrede teşhis etmenin yolu ise hastalığı asemptomatik evrede tarama programları ile yakalamaktır. Ülkemizde kanser taramalarının yapılması ve dolayısıyla kanser vakalarına bağlı ölümleri azaltmak amacıyla Kolorektal Kanser Taraması Ulusal Standartları belirlenmiştir. 50-70 yaş arasında kadın ve erkek nüfusa Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) gaitada gizli kan(GGT) kiti yardımıyla hızlı, pratik ve güvenilir bir şekilde 2 yılda bir ücretsiz olarak tarama yapılmaktadır. 50-70 yaş arasında her 10 yılda bir de kolonoskopi ile tarama önerilmektedir. Akabinde GGT pozitif olan kişiler uygun standartlarda kalite kriterlerine göre teşhis merkezlerimize yönlendirilmektedir. Ülkemizde %20-30 oranında kolorektal kanser taraması yapılmaktadır.

Mart ayı “Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı”; kanser hastalığına karşı farkındalık ve bilinç oluşturmak için gerçekleştirilen faaliyetlerde tüm dünya ülkelerinin kanserle mücadelede bir araya geldiği girişimdir. Ülkemizde de her yıl Mart ayı boyunca “Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı” etkinlikler düzenlenmektedir. Kanserle mücadelede sürdürülecek programları yürütebilmek için toplumun farkındalığının sağlanması, toplum bilincinin geliştirilmesi farkındalık çalışmalarına halkın katılımının sağlanması ile mümkündür.

Hastanemizde de farkındalık faaliyetleri kapsamında Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neriman ŞENGÜL’ün desteği ile 9-10-11 mart olmak üzere 3 gün boyunca stand açılıp broşürler dağıtılarak hastalarımıza ve çalışanlarımıza kolon kanseri hakkında bilgiler verildi. Standımızda kanser tarama merkezleri ile ilgili bilgiler vererek erken teşhisin hayat kurtardığını vurguladık.

 

Kolorektal (Kalın Bağırsak) kanser dünyada ve ülkemizde ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın kanser istatistikleri kayıtlarına göre hem erkeklerde hem de kadınlarda üçüncü sırada yer almaktadır.

Dünya çapında 1.849.518 kişiye (%10.2) kolorektal kanser tanısı konulurken, 880.792 kişi (% 9.2) söz konusu kanser nedeni ile hayatını kaybetmektedir. Kolorektal kanser erken evrede teşhis edildiğinde büyük ölçüde tedavi edilebilir bir hastalık olup tarama programlarının ilgili kanserin morbidite ve mortalitesine olumlu katkısı olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir. Kolorektal kanserlerin taranmasındaki temel amaç; ülke çapında oluşturulan ulusal bir tarama programını hedef popülasyona uygulayarak, kolorektal patolojileri henüz premalign veya erken evrede iken tespit etmek, etkin ve basit yöntemlerle tedavi etmek suretiyle de invazif kanser sıklığını, buna bağlı morbidite ve mortaliteyi düşürerek olası karmaşık ve pahalı tedavileri önlemektir. Gerek yaşam kalitesini arttırdığı gerekse de süresini uzattığı için tarama programı Dünya Sağlık Örgütü tarafından da önerilen üç programdan birisidir.

Kolorektal (Kalın Bağırsak) kanserde erken teşhis ile mortalite ve morbidite azalmasının yanında; tedavi maliyetleri de düşürülecektir. Kolorektal kanseri erken evrede teşhis etmenin yolu ise hastalığı asemptomatik evrede tarama programları ile yakalamaktır. Ülkemizde kanser taramalarının yapılması ve dolayısıyla kanser vakalarına bağlı ölümleri azaltmak amacıyla Kolorektal Kanser Taraması Ulusal Standartları belirlenmiştir. 50-70 yaş arasında kadın ve erkek nüfusa Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) gaitada gizli kan(GGT) kiti yardımıyla hızlı, pratik ve güvenilir bir şekilde 2 yılda bir ücretsiz olarak tarama yapılmaktadır. 50-70 yaş arasında her 10 yılda bir de kolonoskopi ile tarama önerilmektedir. Akabinde GGT pozitif olan kişiler uygun standartlarda kalite kriterlerine göre teşhis merkezlerimize yönlendirilmektedir. Ülkemizde %20-30 oranında kolorektal kanser taraması yapılmaktadır.

Mart ayı “Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı”; kanser hastalığına karşı farkındalık ve bilinç oluşturmak için gerçekleştirilen faaliyetlerde tüm dünya ülkelerinin kanserle mücadelede bir araya geldiği girişimdir. Ülkemizde de her yıl Mart ayı boyunca “Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı” etkinlikler düzenlenmektedir. Kanserle mücadelede sürdürülecek programları yürütebilmek için toplumun farkındalığının sağlanması, toplum bilincinin geliştirilmesi farkındalık çalışmalarına halkın katılımının sağlanması ile mümkündür.

Hastanemizde de farkındalık faaliyetleri kapsamında Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neriman ŞENGÜL’ün desteği ile 9-10-11 mart olmak üzere 3 gün boyunca stand açılıp broşürler dağıtılarak hastalarımıza ve çalışanlarımıza kolon kanseri hakkında bilgiler verildi. Standımızda kanser tarama merkezleri ile ilgili bilgiler vererek erken teşhisin hayat kurtardığını vurguladık.

d14b8dee-d19e-4f37-9bb1-461b1460cefc.jpg
2662067a-8653-4fd4-9340-e1353bc2e62a.jpg
61fcf53c-8abc-4fe2-ba47-df4ae45ec8eb.jpg
51f357b3-26ec-4365-a443-12184e5b49f5.jpg
50c42f75-a145-4b5a-ba28-af7fbccab2da.jpg
1feee0f7-b90a-4e33-b082-e34870a4cc34.jpg