İNSÜLİN POMPA TEDAVİSİ
28 Nisan 2022

 

         İnsülin Pompa Tedavisi

 

         Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semih BOLU ve diyabet ekibi tarafından takip edilen 13 yaşında tip 1 diyabet tanılı bir hastaya İnsülin Tedavi Pompası uygulanmıştır.

            İnsülin pompa tedavisi uygulaması ile ilgili Doç. Dr. Semih BOLU “Bilindiği gibi diyabet tedavisi yönteminde insülin tedavisi önemlidir. İnsülin tedavisi sıklıkla insülin kalemleri ile yapılmakla birlikte son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile insülin pompa tedavisinin kullanılması gittikçe artmaktadır. Bu tedavi cilt altına yerleştirilen bir katater aracılığı ile vücuda sürekli insülin salınımı sağlayan bir sistemdir. İnsülin pompası ile hastaların diyabeti yönetme becerileri gelişmekte, yaşam kaliteleri artmakta ve ebeveynler tarafından diyabetli çocukların takibi çok daha kolay sağlanmaktadır.” açıklamalarında bulunmuştur.

 

İnsülin Pompa Tedavisi Nedir?

  

   Çocukluk çağı diyabetinde kalem insülin uygulandığında bazal insülin uzun etkili insülinler ile, bolus insülin (yemekle birlikte uygulanacak insülin) ise hızlı etkili insülinler ile karşılanmaktadır. İnsülin pompa tedavisinde ise bazal ve bolus insülin için tek tip insülin (hızlı etkili insülin) kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalar diyabetlinin gereksinimine göre insülin tedavisinin bireyselleştirilebildiği pompa tedavisi ile diyabetli çocuklarda daha iyi HbA1c düzeylerinin elde edildiği, toplam insülin dozunda ve hipoglisemi sıklığında azalma sağlandığı gösterilmiştir. Ayrıca insülin pompa tedavisi uygulanan çocuklarda daha iyi metabolik kontrol ile diyabetik retinopati ve diyabetik nöropati gibi diyabetin kronik komplikasyonlarının sıklığında da azalma sağlandığı bildirilmiştir. İnsülin pompa tedavilerinin bu faydaları yanında çocuklarda yaşam tarzında esneklik sağladığı, yaşam kalitesi ve memnuniyet oranında da artış saptandığı gösterilmiştir.

Son yıllarda teknolojik gelişmeler ile birlikte insülin pompalarına yeni özellikler eklenmiş, ayrıca gerçek zamanlı glukoz ölçümü yapan sensörler (algılayıcı) ile pompalar birlikte kullanılmaya başlanmıştır. Sürekli glukoz izlem sistemi ile pompa arasındaki bağlantı sağlayan bu sistem, algoritmalar kullanarak kan şekerinin hedef aralığında tutulmasını sağlayacak şekilde insülin iletimini düzenlemektedir. Teknolojik ilerlemeler yüz güldürücü olmakla birlikte diyabetli çocuğun ve ailenin diyabet yönetimi konusunda iyi bir eğitim alması, karbonhidrat sayımını öğrenmeleri ve çocuğun düzenli poliklinik kontrollerine getirilmesi önemlidir.