5 MAYIS DÜNYA EL HİJYENİ GÜNÜ
18 Mayıs 2022

5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü

“Temiz Bakım Daha Güvenli Bakımdır”

 “Herkes İçin Temiz Bakım - Bu Sizin Elinizde

 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 5 Mayıs 2009 yılında “Dünya El Hijyeni Günü” olarak kabul edilmiş ve ‘Temiz Bakım, Güvenli Bakımdır’ sloganı ile sağlık çalışanlarının el hijyeni konusunda bilgi ve farkındalıklarının artırılması hedeflenmiştir.

El hijyeni, ellerin antiseptik ile ovalanması veya su ve sabunla yıkanmasını içeren genel bir kavramdır. Hastane enfeksiyonları tüm dünyada ve Türkiye’de önemli bir sağlık problemi olup her geçen gün önemi daha da artmaktadır. Mikroorganizmaların taşınması en çok temas yoluyla sağlık personellerinin elleri ile olmaktadır. Sağlık bakımı ile ilişkili gerçekleşen enfeksiyonları alınacak tedbirler ile önlenmesi mümkün olmaktadır. Bu tedbirlerin en önemlisi, en güveniliri, en etkilisi, en kolayı ve maliyeti en düşük olanı ise el hijyeni ile sağlanmaktadır. Yapılan çalışmalarda Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların en az %30-50’si sadece el hijyenine uyum ile önlenebilir olduğu belirtilmektedir. DSÖ (Dünya sağlık Örgütü), CDC (Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri) ve T.C. Sağlık Bakanlığı’nın kanıt bir düzeyindeki sürekli güncellenen çalışmalar dahilinde yayınladığı kılavuzlarda da, sağlık profesyonellerinin el hijyeni uygulamalarının bulaşı önlemede büyük önem arz ettiği vurgulanmaktadır. Bu konuda tüm sağlık çalışanlarının bilgilendirilmesi, el yıkamanın öneminin kavranmasının sağlanması, gerekli eğitimlerin verilmesi enfeksiyonların önlenmesinde büyük önem arz etmektedir. Hastanemizde sağlık personeline el hijyenin önemi sadece bu özel günde değil, sürekli olarak Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşireleri tarafından yıl içinde verilen eğitimlerle hatırlatılmaktadır.

Günlük yaşamda en fazla kirlenen organların başında eller gelir. Uygun el hijyeni sağlamak, temas yolu ile enfeksiyöz ajanların yayılımında önemli ölçüde etkili olmaktadır. Gerek sağlık hizmeti verilen kurumlarda gerekse toplumsal alanlarda doğru el hijyeni uygulamaları enfeksiyonlardan korunmada önemli bir yol olarak karşımıza çıkmaktadır. Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca yaşamış olduğumuz yeni tip koronavirüs salgını sırasında da el hijyeni uygulamalarının hayati önem taşıdığı görülmüştür. Bu nedenle sadece hastanelerde değil günlük hayatta da kişilerin el hijyenine dikkat etmesi durumunda enfeksiyon hastalıkların pek çoğu (hepatit A, çeşitli ishaller vb.)  engellenebilmektedir.

Her yıl 5 Mayıs'ta kutlanan “Dünya El Hijyeni Günü”, sağlık hizmetlerinde el hijyeninin küresel tanıtımını, görünürlüğünü ve sürdürülebilirliğini sağlamayı ve dünya çapında el hijyeninin iyileştirilmesini desteklemek için 'insanları bir araya getirmeyi' amaçlamaktadır. Çünkü temiz eller hayat kurtarır.

“Güvenlik İçin Birleşin: Ellerinizi Temizleyin” 

el hijyeni (5).jpg

el hijyeni (4).jpg
el hijyeni (3).jpg
el hijyeni (2).jpg