25 - 31 OCAK DÜNYA LEPRA HAFTASI
30 Ocak 2018

25 – 31 OCAK DÜNYA LEPRA (CÜZZAM) HAFTASI

             25 – 31 Ocak Dünya Lepra (Cüzzam) Haftası dolayısıyla Deri ve Zührevi hastalıkları A.B.Dalı  Öğretim Üyesi Prof.Dr.Mualla Polat, cüzzam hastalığı  hakkında ve yanlış bilinenler ile ilgili bilgiler verdi. Ayrıca Deri ve Zührevi hastalıkları Araştırma Görevlisi Dr.Tekden KARAPINAR tarafından hastanemiz personellerine Cüzzam hastalığı hakkında da eğitim verildi.


1.jpg      
2.jpg

  • 1-Cüzzam hastalığının nedeni? Ve bulaşma yolları

    Lepra, Mycobacterium leprae denen bir basilin neden olduğu bir hastalıktır.

    Lepra insanlara has bir enfeksiyon olup insandan insana bulaşır ve vektörü yoktur.  Basil deride derin dermisde yerleştiği için deri yolu ile hastalık kolay kolay bulaşmaz. Normal deri basil geçişine izin vermez. Ancak lezyonlar ülsere olursa basil çıkışı söz konusu olabilir.

    Lepra basilleri özellikle lepromatöz olgularda deride ve burun mukozasında bulunur ve burun akıntısı ile hastalık özellikle aile içinde lepralı hasta ile yakın temasta bulunan çocuklara daha sık bulaşır.                                                                                                                                                                                             1.jpg

  • 2-Hastalığın belirtileri nelerdir?

Lepra periferik sinirleri, deriyi, bazı olgularda organları tutabilen kronik bir hastalıktır. Klinik belirtileri konağın bağışıklık sisteminin durumuna göre çeşitlilik gösterir. Hastalık tek bir deri belirtisi ile seyredebileceği gibi sayılamayacak kadar çok deri belirtisi, sinir tutulması ve organ bulgusu ile de seyredebilir.

Deride bir veya birkaç hipopigmente makül veya çok sayıda eritematöz makül, papül veya nodüller ortaya çıkabilir.

Lepranın en önemli belirtilerinden biri duyu kaybı olmasına karşın, bu yakınma ile başvuran hasta sayısı oldukça azdır, ancak duyu kusurunun komplikasyonu olan yanık, travmatik ülser, planter ülser gibi belirtilerle hekime başvurabilir.

Bunların dışında burun tıkanıklığı, burun kanaması, el ve ayak kaslarında pareziler, tenosinovit, nöral ağrı, paresteziler, görme bulanıklığı, testislerde ağrı, eklem ağrıları, lenfadenopati, el ve ayaklarda lokal ödem gibi şikayet ve bulgularda ortaya çıkabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                           2.jpg

3- Tanı, tedavi süreci ve tedavi uygulamaları nelerdir?

Tanıya plakta duyu kaybı, sinir kalınlaşması, deride basil aranması, histopatolojik tetkik gibi yöntemlerle gidilebilir.

Leprada tedavi çoklu ilaç kullanılarak yapılır. Tedavi lepranın hangi tipi olduğuna bağlı olarak da değişir. Az basilli lepra kliniklerinde ikili ilaç, çok basilli olan klinik tiplerde ise üçlü ilaç kombinayonu verilir ve hastalar tedavi tamamlandıktan sonra en az 2 yıl boyunca izlenir. Eğer bu süre içinde şüpheli bir lezyon gelişecek olursa bakteriyel tetkik yeniden yapılır.